Cílem mezinárodního projektu „Komunitní archeologie“ je pomocí hmotných pramenů odhalit vznik, formování a staletý vývoj současných vesnic, poznat život jejich obyvatel v minulosti a přispět tak ke studiu vesnického prostředí, které se dnes v důsledku demografických, sociálních, hospodářských a technologických změn velmi rychle proměňuje. Výzkum je mezioborový a využívá kromě archeologických také širokou škálu historických pramenů i metody z oblasti digitálních humanitních věd. Souběžně probíhající výzkumy v Anglii, Čechách, Holandsku a Polsku nabízejí srovnání výsledků v různých částech Evropy s odlišným historickým vývojem. Projekt je koncipován jako komunitní a jeho ojedinělým přístupem je zapojení místních obyvatel do archeologického výzkumu jednotlivých obcí. Projekt se zaměřuje také na zkoumání povědomí vesnických komunit o lokální historii a památkách a po ukončení archeologických sondáží je sledován vliv projektu na vnímání historického dědictví a další možné sociální impakty v souvislosti s realizovanými výzkumnými a popularizačními aktivitami v obci.

Lokality

Řešitelský týmdoc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
hlavní řešitel projektu
za Západočeskou univerzitu v Plzni
vedoucí katedry archeologie
e-mail: vareka@ff.zcu.cz


Mgr. Sabina Mattová, Ph.D.
projektová manažerka
tajemnice katedry archeologie fakulty filozofické
e-mail: mattova@kar.zcu.cz
telefon: +420 37763 5103


PhDr. Jan Musil
odborný pracovník na projektu
e-mail: jmusil@kar.zcu.cz


Mgr. Petr Netolický, Ph.D.
odborný pracovník na projektu
e-mail: pet01@kar.zcu.cz
mobil: +420 735 715 896


Mgr. et Mgr. Michal Preusz, Ph.D.
odborný pracovník na projektu
e-mail: preusz@kar.zcu.cz


Mgr. Zdeňka Vařeková, Ph.D.
odborný pracovník na projektu
e-mail: zschejb@kar.zcu.cz


Hlavní řešitel projektu:


prof. Carenza Lewis, ScD
Universita v Lincolnu
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
e-mail: clewis@lincoln.uk


Spoluřešitelé:


prof. Dr. Heleen van Londen
Univerzita v Amsterdamu
Nizozemsko
e-mail: h.vanlonden@uva.nl


prof. Dr. Arkadiusz Marciniak
Univerzita Adama Mickieviče v Poznani
Polsko e-mail: arekmar@amu.edu.pl


Kontakt


Mgr. Sabina Mattová, Ph.D.
e-mail: mattova@kar.zcu.cz
telefon: +420 377 635 103


Mgr. Petr Netolický, Ph.D.
e-mail: pet01@kar.zcu.cz
mobil: +420 735 715 896